Slider

EPC Contractor Of

Oil, Gas, Petrochemical, Steel & Power plant Projects

منابع

 
 

52

کارکنان دفتر مرکزی

 
 

2255

کارکنان گروه

 
 

105000

  مساحت کارگاهی 

 
 

556000

  مساحت باز    

 
 

مسئولیت اجتماعی

خواستگاه پتروساز استان مرکزی می باشد، این منطقه در پیشینه خود زادگاه میرزا تقی خان امیرکبیر معمار ایران نوین می باشد که نزدیک به 200 سال پیش با تغییرات بنیادی، اصلاحات لازم برای ساماندهی جامعه صنعتی ایران را پیشگامی و مدیریت کرده است. امیرکبیر الگوی مدیریت کلان جهت نوسازی و تغییرات اساسی در جامعه ایرانی است. از طرفی استان مرکزی قطب صنعتی کشور است و از حیث تنوع صنایع در کشور مقام اول را دارا می باشد، پتروساز به عنوان شخصیت حقوقی انجمن سازندگان تجهیزات و پیمانکاران صنایع نفت، گاز، پتروشیمی  و نیروگاهی و به عنوان مهمترین EPC CONTRACTOR منطقه و با ایجاد زنجیره تامین (SCM) مرکب از تولید کنندگان صنعت استان خود رانسبت به توسعه پایدار در استان مرکزی و ایجاد اشتغال در آن متعهد و متکلف می داند. گذشته و چشم انداز پتروساز گواه این مدعاست.

کارفرمایان

Slider